“Nasz zespół”

Dobro ludu niechaj będzie najwyższym prawem


Adwokat Paulina Pyrek – Zarębska

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Po ukończeniu studiów odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Częstochowie.
Doświadczenie zawodowe zdobywała już podczas studiów praktykując w kancelariach adwokackich. W okresie aplikacji pracowała w częstochowskiej kancelarii adwokackiej, gdzie zdobywała wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu adwokata.
W swojej praktyce zawodowej skupia się na szeroko pojętej obsłudze prawnej.
W dotychczasowej pracy główny nacisk kładła na sprawy karne, cywilne i gospodarcze.

Adwokat Przemysław Skibiński

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Po ukończeniu studiów odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Częstochowie.
Doświadczenie zawodowe zaczął zdobywać jeszcze w okresie studiów początkowo pracując w jednej z największych wrocławskich kancelarii radcowskich zajmującej się dochodzeniem wierzytelności bankowych, następnie rozpoczął pracę w kancelarii adwokackiej specjalizującej się w obsłudze przedsiębiorstw.
W okresie odbywania aplikacji adwokackiej zajmował się prowadzeniem spraw zarówno z zakresu prawa cywilnego jak i karnego.
Obecnie specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych, zarówno na zasadzie stałej obsługi prawnej jak i realizacji konkretnych zleceń, przede wszystkim dotyczących sporządzania oraz opiniowania umów, tworzenia oraz przekształcania spółek prawa handlowego. W szczególności specjalizuje się w sporach powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z umowy o roboty budowlane, umowy najmu lub dzierżawy oraz umowy sprzedaży.

Występował w kilkuset postępowaniach, jako pełnomocnik pokrzywdzonych i poszkodowanych oraz dochodzeniu roszczeń z tytułu poniesionych szkód rzeczowych, osobowych oraz wypadków przy pracy.
Prowadzi sprawy o odszkodowania przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym oraz innym podmiotom zobowiązanym.

 

Adwokat Ewelina Bugara

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po ukończeniu studiów odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Częstochowie.
W okresie studiów rozpoczęła pracę w kancelarii adwokackiej w Krakowie zajmującą się przede wszystkim obsługą podmiotów gospodarczych, w szczególności dochodzeniem wierzytelności.
Następnie w trakcie odbywania aplikacji adwokackiej pracowała w kancelarii adwokackiej w Częstochowie zajmującej się sprawami karnymi, cywilnymi oraz obsługą podmiotów gospodarczych, co pozwoliło na zdobycie dużego doświadczenia w prowadzeniu spraw tego rodzaju.
W 2014r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie funkcjonowania spółek handlowych w ujęciu prawno-ekonomicznym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Obecnie zdobywa doświadczenie i kwalifikacje w prawie karnym, w szczególności poszerzając wiedzę z kryminalistyki i medycyny sądowej, prawie cywilnym oraz gospodarczym.

“Pro publico bono”

Dla dobra wspólnego