Ukryta segregacja pracowników.

Prezydent podpisał ustawę z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw zgodnie z nowelą od 1 stycznia 2017 r. zleceniobiorcom i samozatrudnionym będzie przysługiwała minimalna stawka godzinowa za pracę w wysokości około 13 zł.

Minimalne wynagrodzenie na poziomie 13 zł nie będzie jednak dotyczyć osób w pierwszym roku pracy, im przysługiwać będzie minimalne wynagrodzenie na poziomie 80% powszechnie obowiązującej stawki.