W związku z wprowadzonymi zmianami oraz wejściem w życie ustawy antyterrorystycznej każdy użytkownik telefonów „na kartę” został zobowiązany do dokonania  rejestracji karty.
Co to oznacza? Abonent chcąc skorzystać z usług dowolnego operatora musi kartę zarejestrować tj. przy zawarciu umowy podać swoje imię, nazwisko, numer PESEL oraz złożyć podpis ( własnoręczny lub elektroniczny). Zgodnie z w/w przepisami obowiązki rejestracyjne będą dotyczyły także kart zakupionych przed wejściem w życie nowych przepisów. Wówczas użytkownicy do dnia 1 lutego 2017r. muszą dopełnić obowiązków rejestracyjnych, w przeciwnym razie po tej dacie dostawca usług zaprzestanie ich świadczenia.

Nasza kancelaria adwokacka pomoże w innych poradach prawnych, w przypadku chęci nawiązania współpracy prosimy o kontakt.