Uchwała składu  7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2016 r. wydana w sprawie I KZP 20/15

Zawarty w art. 115 § 11 k.k. zwrot „osoba pozostająca we wspólnym pożyciu” określa osobę, która pozostaje z inną osobą w takiej relacji faktycznej, w której pomiędzy nimi istnieją jednocześnie więzi duchowe (emocjonalne), fizyczne oraz gospodarcze (wspólne gospodarstwo domowe). Ustalenie istnienia takiej relacji, tj. „pozostawania we wspólnym pożyciu”, jest możliwe  także wtedy, gdy brak określonego rodzaju więzi jest obiektywnie usprawiedliwiony. Odmienność płci osób pozostających w takiej relacji nie jest warunkiem uznania ich za pozostających we wspólnym pożyciu w rozumieniu art. 115 § 11 k.k.


      Zgodnie z ww. orzeczeniem, osoby pozostające w związkach nieformalnych zarówno heteroseksualnych homoseksualnych  w świetle przepisów kodeksu postępowania karnego będą traktowane tak samo jak osoby będące w zalegalizowanych związkach.

Ma to szczególne znaczenie chociażby w prawie do odmowy zeznań.

Chcesz rozpocząć postępowanie sądowe o rozwód i szukasz adwokata? Czekamy na kontakt od Ciebie. Na pewno pomożemy.