Zgodnie z ostatnią nowelą z 18 marca 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych DzU z 31 marca 2016 r., poz. 421. opłata sądowa w sprawach konsumentów i gospodarstw domowych przeciwko bankom, opłata od pozwu wynosi 5%  wartości przedmiotu sporu jednak nie więcej niż 1000,00 zł.

W sporach takich bardzo często dochodzone są dziesiątki a czasami setki tysięcy złotych. Zgodnie z ogólną regulacją zawartą w ustawie o kosztach sądowych maksymalna opłata wynosi 100 000,00 zł dlatego też ww. regulacja niewątpliwie należy ocenić pozytywnie gdyż dochodzenie roszczeń przez konsumentów nie będzie stanowić nadmiernego obciążenia finansowego.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy windykacji długów czy należności, nie zwlekaj i zgłoś się do nas.