Uchwalona 11 marca zmiana Kodeksu postępowania karnego i kilku innych ustaw powraca do modelu inkwizycyjnego i nakazuje natomiast sądowi „uzupełnianie inicjatywy dowodowej poprzez przeprowadzenie dowodów z urzędu w każdym wypadku, gdy jest to niezbędne dla wyjaśnienia istotnych okoliczności sprawy”.

Niespełna rok proces karny opierał się na zasadzie kontradyktoryjności, zmiana, która przywraca obowiązujący przez lata model z pewnością przyczyni się do zwiększenia ilości spraw w sądach. Prokuratury w oczekiwaniu na korzystną dla nich zmianę wstrzymywały bowiem wnoszenia aktów oskarżenia.

Jak niedawno podawał portal gazeta.pl do Częstochowskiego Sądu Okręgowego przez styczeń i luty bieżącego roku wpłynęło zaledwie pięć spraw.