Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2014 roku (Sygn. akt II PZP 1/14) kabina samochodu z odpowiednim miejscem do spania, nie zwalnia pracodawcy z wymogu zapewnienia kierowcy noclegu lub zwrotu poniesionych kosztów noclegowych przez kierowcę, lub wypłaty należnego ryczałtu noclegowego.

Orzeczenie to wywołało lawinę pozwów składanych przez kierowców przeciwko swoim z reguły byłym pracodawcom.

Początkowo wydawało się, że orzeczenie to jednoznacznie przesądza los składanych powództw a wielu firmom transportowym grozi upadłość.

Dokładna analiza zagadnienia diet za noclegi w kabinach pozwoliła jednak na wypracowanie co najmniej kilkunastu zarzutów, które w zależności od sprawy można skutecznie podnosić.

Ich skuteczne zastosowanie pozwala na co najmniej znaczne zmniejszenie roszczenia kierowcy a w wielu przypadkach na oddalenie powództwa w całości.

Chcesz odzyskać odszkodowanie? Zgłoś się do nas!