Korzystasz z telefonu na kartę?

Korzystasz z telefonu na kartę?

W związku z wprowadzonymi zmianami oraz wejściem w życie ustawy antyterrorystycznej każdy użytkownik telefonów „na kartę” został zobowiązany do dokonania  rejestracji karty. Co to oznacza? Abonent chcąc skorzystać z usług dowolnego operatora musi kartę...
Niższe opłaty w sprawach przeciwko bankom

Niższe opłaty w sprawach przeciwko bankom

Zgodnie z ostatnią nowelą z 18 marca 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych DzU z 31 marca 2016 r., poz. 421. opłata sądowa w sprawach konsumentów i gospodarstw domowych przeciwko bankom, opłata od pozwu wynosi 5%  wartości przedmiotu sporu jednak nie...