Brak chętnych do wykonywania zawodu komornika.

Przedstawiciele zawodów prawniczych od lat zmagają się z pogorszeniem wyników finansowych.

Obecnie z pogorszeniem koniunktury muszą zmierzyć się komornicy.

Rok do roku wpływ nowych spraw jest o 40% mniejszy, do tego obecna lawina propozycji zmian jakie mają czekać komorników, w tym pomysł upaństwowienia kancelarii poskutkowały znacznym spadkiem zainteresowania rozpoczęciem aplikacji komorniczej.

W niektórych okręgach liczba chętnych spadła nawet o 70 %, przeciętnie w kraju złożono o połowę mniej wniosków o dopuszczenie do egzaminu wstępnego niż przed rokiem.