„Ignorantia iuris nocet”

Nieznajomość prawa szkodzi


 

 

Duże ułatwienie dla poszkodowanych w wypadkach

Duże ułatwienie dla poszkodowanych w wypadkach Sąd Najwyższy podjął uchwałę zgodnie z którą to nie poszkodowany powinien tłumaczyć się, dlaczego po wypadku leczył się prywatnie To ubezpieczyciel musi pokazać dowody, jeśli nie chce zapłacić za leczenie czy... więcej

Ukryta segregacja pracowników

Ukryta segregacja pracowników. Prezydent podpisał ustawę z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw zgodnie z nowelą od 1 stycznia 2017 r. zleceniobiorcom i samozatrudnionym będzie przysługiwała minimalna... więcej

Brak chętnych do wykonywania zawodu komornika.

Brak chętnych do wykonywania zawodu komornika. Przedstawiciele zawodów prawniczych od lat zmagają się z pogorszeniem wyników finansowych. Obecnie z pogorszeniem koniunktury muszą zmierzyć się komornicy. Rok do roku wpływ nowych spraw jest o 40% mniejszy, do tego... więcej

Dobre imię w sieci.

W dobie wszechobecnego Internetu oraz mediów społecznościowych każdy z nas – jako osoba fizyczna – jest narażony na naruszenie dobrego imienia czy czci.  W przypadku osób prawnych i przedsiębiorców przedmiotem ataku mogą być świadczone usługi, renoma,... więcej

Korzystasz z telefonu na kartę?

W związku z wprowadzonymi zmianami oraz wejściem w życie ustawy antyterrorystycznej każdy użytkownik telefonów „na kartę” został zobowiązany do dokonania  rejestracji karty. Co to oznacza? Abonent chcąc skorzystać z usług dowolnego operatora musi kartę... więcej

Polisolokaty coraz więcej korzystnych orzeczeń

Polisolokaty które zaczęły wchodzić na nasz rynek około ośmiu lat temu oparte były na bardzo niekorzystnych zapisach umownych. Znaczna części postanowień umownych zawartych w polisolokatach została uznana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznana za... więcej

Dochodzenie diet przez kierowców coraz trudniejsze

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2014 roku (Sygn. akt II PZP 1/14) kabina samochodu z odpowiednim miejscem do spania, nie zwalnia pracodawcy z wymogu zapewnienia kierowcy noclegu lub zwrotu poniesionych kosztów noclegowych przez kierowcę, lub... więcej

Osoby w związkach nieformalnych i formalnych z równymi uprawnieniami

Uchwała składu  7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2016 r. wydana w sprawie I KZP 20/15 Zawarty w art. 115 § 11 k.k. zwrot „osoba pozostająca we wspólnym pożyciu” określa osobę, która pozostaje z inną osobą w takiej relacji faktycznej, w której pomiędzy nimi... więcej

Niższe opłaty w sprawach przeciwko bankom

Zgodnie z ostatnią nowelą z 18 marca 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych DzU z 31 marca 2016 r., poz. 421. opłata sądowa w sprawach konsumentów i gospodarstw domowych przeciwko bankom, opłata od pozwu wynosi 5%  wartości przedmiotu sporu jednak nie... więcej

Idzie nowe czyli stare w postępowaniu karnym

Uchwalona 11 marca zmiana Kodeksu postępowania karnego i kilku innych ustaw powraca do modelu inkwizycyjnego i nakazuje natomiast sądowi „uzupełnianie inicjatywy dowodowej poprzez przeprowadzenie dowodów z urzędu w każdym wypadku, gdy jest to niezbędne dla... więcej

Warszawscy licealiści poznają podstawy prawa

Warszawscy adwokaci i aplikanci adwokaccy w ramach programu „Adwokat przydaje się w życiu” poprowadzą w Warszawskich szkołach ponadgimnazjalnych zajęcia w czterech blokach tematycznych: prawo karne, prawo cywilne, prowadzenie działalności gospodarczej oraz... więcej

Sprzedaż działki obarczona VAT

Organy podatkowe coraz częściej uznają, że uzbrojenie i doprowadzenie mediów do wydzielonych wcześniej działek dokonywane jest w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług i to pomimo nie prowadzenie działalności gospodarczej.... więcej

Egzaminy zawodowe

W nadchodzącym tygodniu z uwagi na odbywające się egzaminy zawodowe, życzymy wszystkim młodszym koleżankom i kolegom powodzenia na egzaminach. P.S. z własnego doświadczenia radzimy się dobrze wyspać przed tym jakże wyczerpującym maratonem więcej

Koniec z opłatami za parkowanie w soboty

Sobota nie jest dniem roboczym w rozumieniu ustawy o drogach publicznych – wynika z najnowszego orzeczenia sądu administracyjnego. Kwestia pobierania opłat za parkowanie w soboty budzi sporo wątpliwości. Nie rozstrzyga ich orzecznictwo sądów administracyjnych, które w... więcej