W dobie wszechobecnego Internetu oraz mediów społecznościowych każdy z nas – jako osoba fizyczna – jest narażony na naruszenie dobrego imienia czy czci.  W przypadku osób prawnych i przedsiębiorców przedmiotem ataku mogą być świadczone usługi, renoma, kompetencje itp.

Jeśli takie negatywne informacje zostaną umieszczona w Internecie mogą wywołać często dotkliwe i często nieodwracalne skutki pojawiające się na różnych płaszczyznach życia.

Każdy ma możliwość obrony swojego dobrego imienia za pomocą dostępnych przez prawo środków.

Drogi są dwie: albo proces karny albo cywilny. Kodeks karny wskazuje wprost na dwa typy przestępstw naruszające w/w dobra osobiste, tj. zniesławienia ( art. 212 kk)  i znieważenia ( art. 216 kk). Ściganie obu przestępstw – zniesławienia i zniewagi – odbywa się z oskarżenia prywatnego. Oznacza to, że pokrzywdzony musi wystąpić z prywatnym aktem oskarżenia. W toku postępowania karnego istnieje możliwość uzyskania adresu IP sprawcy oraz u jego danych osobowych. Z tego względu należy pamiętać, iż każdy autor wpisu w Internecie może zostać zidentyfikowany i pociągnięty do ewentualnej odpowiedzialności.

Kodeks cywilny w art. 23 stanowi, iż  dobra osobiste człowieka, między innymi cześć i dobre imię pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Oznacza to także możliwości dochodzenia:  zaniechania naruszeń, dopełnienia określonych czynności mających na celu usunięcie negatywnych wpisów, odpowiedniej kompensaty finansowej od sprawcy. Należy także pamiętać, iż na gruncie procesu cywilnego nie zawsze za obraźliwe wpisy odpowiada ich autor – czasami, w wyjątkowych przypadkach, odpowiedzialność ta zostaje przerzucona na inny podmiot.

Potrzebujesz porad od prawnika w Częstochowie? Zapraszamy do kontaktu.