Ukryta segregacja pracowników

Ukryta segregacja pracowników

Ukryta segregacja pracowników. Prezydent podpisał ustawę z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw zgodnie z nowelą od 1 stycznia 2017 r. zleceniobiorcom i samozatrudnionym będzie przysługiwała minimalna...