“Aequitas sequitur legem”

Sprawiedliwość idzie za prawem


   

 

“Salus populi suprema
lex esto”

Dobro ludu niechaj będzie najwyższym prawem


W pracy kierujemy się parafrazą powyższej paremii „dobro naszych Klientów niechaj będzie najwyższym prawem”.  W związku z powyższym wszystkie usługi prawne oferowane przez naszą kancelarię są wykonywane profesjonalnie, z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującą nas tajemnicą zawodową i zasadami etyki.

Specjalizujemy się w reprezentacji podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych w sprawach gospodarczych, cywilnych, rodzinnych, administracyjnych, karnych, karnoskarbowych oraz w postępowaniach egzekucyjnych.

Za priorytet obraliśmy dbanie o interesy naszych Klientów w sposób kompleksowy, dlatego też współpracujemy m.in. z rzeczoznawcami majątkowymi, pośrednikami nieruchomości, pośrednikami kredytowymi, tłumaczami przysięgłymi, notariuszami. Do każdej z powierzonych nam spraw podchodzimy w sposób indywidualny. Dla naszych Klientów dobieramy rozwiązania najbardziej korzystne a zarazem możliwie najszybsze.

Zapewniamy Państwu najwyższy poziom świadczonych usług, rzetelność oraz terminowość w realizowaniu powierzonych nam zleceń.

 

klient indywidualny

Klient indywidualny

ikb

Klient biznesowy

“Pro publico bono”

Dla dobra wspólnego


Adwokat to zawód zaufania publicznego, naszą główną rolą powinno być świadczenie pomocy prawnej. Należy zauważyć, iż relacje gospodarcze, publiczne, ale również prywatne poddawane są coraz szerszej regulacji prawnej, często niezrozumiałej dla wielu adresatów norm prawnych. Mając na względzie szczególną rolę naszego zawodu oraz potrzebę wspierania ludzi, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej nasz zespół w ramach świadczenia pomocy na zasadach pro publico bono współpracuje z jedną z częstochowskich fundacji, która działa na rzecz mieszkańców naszego regionu, oferując potrzebującym niezbędną pomoc prawną.

 

“Ignorantia iuris nocet”

Nieznajomość prawa szkodzi